PRIVACYBELEID

  • Site gebruiksvoorwaarden 

Door gebruik te maken van deze site geeft u aan akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Als u daar niet mee akkoord gaat, gelieve dan af te zien van het gebruik van deze site. Deze site wordt gepubliceerd en beheerd door Ameel Candy World Nv, Industrieweg 22 te 8800 Roeselare (België) BTW: 0464 670 085 RPR KORTRIJK Tel: (+32) 051/24.03.43 Fax (+32) 051/26.74.00

  • Verantwoordelijkheid 

De website van Ameel Candy World Nv is uitsluitend informatief. Ameel Candy World Nv besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig is. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Ameel Candy World Nv behoudt zich het recht voor om van de website te allen tijde de informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder voorafgaande verwittiging. Ameel Candy World Nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de directe of indirecte al dan niet commerciële schade, voortvloeiend uit het gebruik van deze site. Ameel Candy World Nv wijst iedere aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen die zouden worden geïmporteerd bij het downloaden of bij het gebruik van deze site.

  • Intellectuele eigendom

De informatie en de inhoud op deze website is volledig beschermd via het auteursrecht en ander intellectueel eigendomsrecht. Publicatie, reproductie, verspreiding en elk gebruik voor commerciële of openbare doeleinden, op welke wijze ook, van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal, van welke aard dan ook, vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Ameel Candy World Nv. De informatie of de inhoud van deze site kan voor persoonlijk gebruik worden gedownload overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

  • Bescherming van de persoonsgegevens 

De ontvangen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Ameel Candy World Nv en dienen enkel om gevolg te geven aan aanvragen en gebruikers verder op de hoogte te houden van onze activiteiten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december van 1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten kan u contact opnemen met de firma Ameel Candy World Nv. Op deze site gebruikt Ameel Candy World Nv cookies. Cookies zijn kleine bestanden die verstuurd worden door de internetserver en die zich op de vaste schijf van uw computer installeren. Het cookie wordt gebruikt om de website in de taal van de gebruiker weer te geven.

  • Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de site vallen onder het Belgisch recht. Elk geding zal uitsluitend beslecht worden door de bevoegde Belgische rechtbank.

  • Het ODR platform (Online Dispute Resolution)

http://ec.europa.eu/odr/